IAESTE je mezinárodní studentská organizace, která působí na technických vysokých školách v 85 zemích světa, tedy i na ČVUT. Naší hlavní činností je organizace zahraničních pracovních stáží pro studenty technických oborů. Celosvětově tak IAESTE přispívá k rozvoji odborných znalostí studentů, k porozumění mezi národy i k odstranění rozdílů v technické vyspělosti jednotlivých zemí.

V České republice fungujeme jako studentská nezisková organizace na sedmi univerzitách. Kromě zajišťování zahraničních praxí se zaměřujeme také na zprostředkování kontaktů mezi studenty a firmami jakožto potenciálními zaměstnavateli. IAESTE v ČR tvoří skupina studentů, kteří se dobrovolně podílejí na realizaci všech aktivit a přité příležitosti se učí novým věcem, zlepšují své dovednosti a v neposlední řadě se baví v dobré partě přátel.

Vaše případné dotazy nebo připomínky nám zasílejte na e-mailovou adresu .